Trainee Cemetery Maintenance Operative/Gravedigger

Location
Barry, The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg) (GB)
Salary
-
Posted
15 May 2018
Closes
29 May 2018

BARRY TOWN COUNCIL

TRAINEE CEMETERY MAINTENANCE OPERATIVE / GRAVEDIGGER

37 hrs a week, Permanent

Grade 3-4 SCP13-17, (£17,391 – £18,672)

Progression to Grade 4 after completing

two years training

Please note the closing date for all applications is Friday, 15 June 2018 at 4pm 

Interviews will be held on Tuesday, 3

July 2018 at Barry Town Council Offices

Please contact Angie Price at angieprice@barrytowncouncil.gov.uk

or 01446 704923 for an application pack. 

                                                   ---------------------------

CYNGOR TREF Y BARRI 

Bedd-dorrwr / Gweithiwr cynnal a chadw mynwent dan hyfforddiant

37 awr yr wythnos, Swydd Barhaol

Gradd 3-4 SCP13-17, (£17,391 – £18,672)

Cynydd i Radd 4 ar ôl cwblhau dwy flynedd o hyfforddiant

Sylwer mai'r dyddiad cau ar gyfer pob cais yw Dydd Gwener, 15 Mehefin am 4pm

Cynhelir cyfweliadau ar Dydd Mawrth, 3 Gorffennaf yn Swyddfeydd Cyngor Tref 

Y Barri

Cysylltwch ag Angie Price yn angiprice@barrytowncouncil.gov.uk

neu 01446 704923 I gael pecyn cais.

Similar jobs

Similar jobs