Part Time Estate Agency/Principality Administrator

Recruiter
Location
Bala, Gwynedd
Salary
.
Posted
13 Jul 2017
Closes
27 Jul 2017
Hours
Part Time

Gweinyddwr Gwerthu Tai/
Asiantaeth Y Principality – Rhan Amser

Dros Gyfnod Mamolaeth (Swyddfa Bala)
3 diwrnod yr wythnos 9 – 5 a 1 bore Sadwrn mewn 3.
Bydd y rôl yn cynnwys ymdrin a chwsmeriaid, delio a chyfrifon ariannol, manylion gwerthu tai, gwaith swyddfa cyffredinol ynghyd a’r posibilrwydd o wneud
ymweliadau eiddo. Cynnigir hyffordiant llawn.
Gofynnir am ymddangosiad trwsiadus, sgiliau cyfarthrebu arbennig sgiliau trefnu cryf a’r gallu i reoli amser
a datrys problemau.
Byddai o fantais i siarad Cymraeg a Saesneg.

Part Time Estate Agency/Principality
Administrator - To Cover Maternity Leave (Bala Office)

3 days per week 9-5 and 1 Saturday morning in 3.
The role involves dealing with customers, financial accounts and savings, property sales information, possible property viewings, rental property management and general office administration. Full training will be given
The applicant should have smart appearance,
good communication skills, strong organisational skills,
excellent time management and problem solving skills.
The ability to converse in both Welsh and English
is desirable.
Cais ysgrifenedig ynghyd a CV/Applications in writing
together with CV to be sent to Prif Weithredwr, Farmers Marts (R G Jones) Ltd, Llys Meirion, Dolgellau LL40 1AB
rhys@farmersmarts.co.uk
erbyn Dydd Llun/Monday 31 Gorffennaf/July 2017.