Board Member Vacancies / Swyddi Gwag - Aelodau o Bwrdd

Location
Ceredigion
Salary
Attractive Salary
Posted
25 Sep 2020
Closes
19 Oct 2020

Mae’n gyfnod cyffrous i ymuno a’r Bwrdd wrth i ni ddechrau ar ein taith fel sefydliad yn dilyn proses uno’n ddiweddar.

• 4,000 o gartrefi

• 300 o weithwyr

• trosiant o £25 miliwn

Yn benodol, byddem yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd â sgiliau mewn: Tai a gofal cymdeithasol; Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu digidol; Adnoddau dynol a rheoli newid; Rheoli asedau, ac iechyd a diogelwch.

  This is an exciting time to join the Board as we start our journey as a newly merged organisation.

• 4,000 homes

• 300 employees

• turnover of £25million

We would particularly welcome applications from individuals with skills in: Housing and social care, PR and Digital communication, HR & Change management, Asset management and Health & Safety  

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â / For an informal discussion please contact: Sioned Hughes, Altair HR: 07887 791381  

I gael rhagor o wybodaeth a chyflwyno eich cais, ewch i: / For more information and to submit your application, please visit: http://www.altairltd.co.uk/jobs/alt287 Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 9.00am ar 19eg Hydref 2020 Closing date for applications: 19th October 2020 at 9.00am

Similar jobs

Similar jobs