Catering Support/Cymorth Arlwyo

Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
Grade & Salary: 2, £19,374 rising to £22,007 over four years
Posted
02 Nov 2020
Closes
29 Nov 2020

Catering Support

· Location: Bwlch Nant yr Arian Visitor Centre (Aberystwyth)

· Grade & Salary: 2, £19,374 rising to £22,007 over four years

· Post number: 202552

· Type of contract: permanent

· Work pattern: 30 hours a week

· Welsh language level: Essential level 3, able to use Welsh in some work situations

Closing date: 29th November 2020

Benefits: Civil Service pension, 28 days annual leave, rising to 33 days over 5 years, flexible working options, occupational health including counselling and advisory services and eye care, childcare vouchers and salary sacrifice schemes.

Role Purpose

This job helps to sustain Wales’ natural heritage so that everyone can enjoy and benefit from it. You will do this by helping to deliver the catering offer at the Bwlch Nant yr Arian Visitor Centre as part of Operation Services Mid.You will assist in the day to day running of the catering offer, ensuring key quality customer food offer and service

Qualifications and Skills

Professional Qualification desirable in Food Hygiene level 3 or willingness to acquire through formal training.

For more information, please visit our website.

Cymorth Arlwyo

· Lleoliad: Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian (Aberystwyth)

· Gradd & Chyflog: 2, £19,374 yn codi I £22,007 dros pediar blynedd

· Rhif y swydd: 202552

· Math o gontract: Parhaol

· Patrwm gwaith: 30 awr yr wythnos

· Gofynion y Gymraeg: Hanfodol lefel 3, gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Dyddiad Cau: 29fed Tachwedd 2020

Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog.

Diben Y Swydd

Mae 'r swydd hon yn helpu i gynnal treftadaeth naturiol Cymru fel y gall pawb ei mwynhau a chael budd ohoni. Byddwch yn gwneud hyn drwy helpu i ddarparu'r cynnig arlwyo yng Nghanolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian fel rhan o wasanaethau gweithredol y Canolbarth. Byddwch yn cynorthwyo gyda'r gwaith o redeg y cynnig arlwyo o ddydd i ddydd , gan sicrhau bod bwyd a gwasanaeth o ansawdd da i cael i gwsmeriaid

Cymwysterau a Sgiliau

Cymhwyster proffesiynol sy'n ddymunol mewn hylendid bwyd lefel 3 neu barodrwydd i gyraedd drwy hyfforddiant ffurfiol.

 

Am fwy o wybodaeth ewch ar ein wefan