SWYDDOG ARIANNOL A GWEINYDDOL

Expiring today

Recruiter
Farmers Marts
Location
Dolgellau Gwynedd Aberystwyth
Salary
I'w trafod.
Posted
12 Nov 2020
Closes
27 Nov 2020
Sector
Accountancy
Job Type
Permanent
Hours
Full Time

Cyfle ar gael i ymuno â staff Farmers Marts (R G Jones) Cyf, hyn yn dilyn datblygiad o’n gwasanaethau dros y misoedd diwethaf. Mae Farmers Marts (R G Jones) Cyf yn Gwmni Cydweithredol Cofrestredig ac yn falch o gael gwasanaethu cymdeithasau gweldig Gogledd a Chanolbarth Cymru ers bron i 70 mlynedd.

Bydd y person llwyddiannus yn ymuno â Farmers Marts (R G Jones) Cyf ar adeg enfawr wrth inni gynyddu ein busnes drwy ddefnyddio technoleg ynghyd a chynnal ein busnes presennol.

SWYDDOG ARIANNOL A GWEINYDDOL

Bydd eich dyletswyddau yn cynnwys:-

Adrodd yn ôl i’r Uwch Swyddog Ariannol

 

Gwneud yn siwr fod trefn/prosesau y cwmni Yn brif berson i ddelio a gweinyddu ein arwerthiannau ar-y-leinyn cael ei cadw

Anfon anfonebau

Bancio a thalu

Rheolaeth o gadw llyfrau ariannol yn cynnwys cofnodi seli a phryniant, eu cofnodi yn y llyfr cyfrifon ac o leiaf unwaith y mis cysoni y cyfrifon angenrheidiol

Delio gyda chwestiynau cwsmeriaid a chyflenwyr

Cysoni cyfrifon cyfrifiadurol y banc

Talu cyflenwyr a chwsmeriaid gyda BACS

Monitro Dyledwyr a Chredydwyr ynghyd â’r Swyddog Credyd

Helpu ym Mart y Da Byw ar ddyddiau allweddol

Termau ac Amodau i’w trafod

Byddai gwybodaeth blaenorol gyda pecynnau SAGE yn fanteisiol ond ddim yn angenrheidiol

Bydd y person a benodir yn defnyddio pecynnau meddalwedd pwrpasol ynghyd â rhaglenni Microsoft.

Bydd yn hanfodol i’r person a benodir i‘r swydd hon fod yn rhygl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Fe fydd y swyddi wedi eu sefydlu yn bennaf yn ein swyddfa yn Nolgellau ond bydd cyfleon i weithio o garterf os bydd ansawdd y we yn ddigonol.

Ceisiadau ynghŷd â CV at sylw’r Prif Weithredwr erbyn 27 Tachwedd 2020 trwy’r post i swyddfa Farmers Marts (R G Jones) Cyf, Llys Meirion, Dolgellau LL40 1AB neu trwy ebost at bronwen@farmersmarts.co.uk

(This is an advertisement for a role where it is a requirement for the person appointed to be fluent in both Welsh and English)