Retail Development Manage

Recruiter
HaHav
Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
.
Posted
16 Nov 2020
Closes
14 Dec 2020

Retail Development Manager – Full Time & Permanent - £21,892 to £24,157 (NHS Band 4 scale)

HAHAV Hospice at home in Aberystwyth is looking for a dynamic, self-motivated team player to head up our retail operation and work with our volunteers to grow and develop new initiatives, as well as increase profits from our existing shop.

This is an exciting and unique opportunity in charity retail, allowing you to help define the future of HAHAV retail and play a key role in building its funds and activities for the future.

You will have:

· first class interpersonal skills

· respect for and understanding of the contribution of volunteers

· a good knowledge of charity retail

· a strong interest in developing online sales

· the ability to work on your own initiative

· the ability to work strategically as well as operationally to drive the business forwards

For more information and to apply go to: www.thecharityretailconsultancy.co.uk/services/vacancies

 

Rheolwr Datblygu Adwerthu – Llawn amser & Pharhaol - £21,892 i £24,157

(Graddfa Band 4 y GIG)

Mae HAHAV Hosbis yn y Cartref Aberystwyth yn edrych am rywun sydd yn chwaraewr tim, yn ddeinamig gyda hunan-gymhelliant a fydd yn arwain yr ochr adwerthu ac yn gweithio gyda gwirfoddolwyr er mwyn cynyddu a datblygu cynlluniau newydd, yn ogystal â chynyddu elw ein siop bresennol.

Dyma gyfle cyffrous ac unigryw ym maes adwerthu siopau elusen a fydd yn rhoi’r cyfle i chi ddiffinio dyfodol siop HAVAV gan chwarae rôl bwysig yn cynyddu cyllid a gweithgareddau ar gyfer y dyfodol.

Bydd gennych:

*sgiliau rhyngbersonol ardderchog

*parch a dealltwriaeth o gyfraniad gwirfoddolwyr

*gwybodaeth dda am adwerthu mewn siopau elusen

*diddordeb cadarn mewn datblygu gwerthu ar lein

*y gallu i weithio ar eich pen eich hun

*y gallu i weithio’n strategol yn ogystal ag yn weithredol wrth ddatblygu’r busnes.

Os am ragor o wybodaeth ac er mwyn gwneud cais ewch i:

www.thecharityretailconsultancy.co.uk/services/vacancies