CYDLYNYDD CYFATHREBU/COMMUNICATIONS CO-ORDINATOR

Location
Conwy (County)
Salary
GS4 (7-11) £23,517.61 – £25,456.39
Posted
20 Nov 2020
Closes
10 Dec 2020
Sector
Other

Traffig Cymru yw gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru, y gofynnwyd i'r Asiant ei ddarparu ledled Cymru. Traffig Cymru yw'r cyswllt rhwng y cyhoedd a Chanolfannau Rheoli Traffig Llywodraeth Cymru yng Nghonwy (Gogledd Cymru) a Choryton (De Cymru)

GWASANAETH TRAFFIG CYMRU

CYDLYNYDD CYFATHREBU (X2 SWYDD)

CYFLOG: GS4 (7-11) £23,517.61 – £25,456.39

42hrs per week annualised (Pro Rata) 12hrs shifts, 4-on-4-off, (365 days a year).

LLEOLIAD: Conwy

Cynorthwyo gyda darpariaeth dydd i ddydd Gwasanaeth Cyfathrebu Traffig Cymru sydd yn ymdrin â’r cyhoedd yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru.

Bydd y rôl hefyd yn cynnwys darparu cymorth gweinyddol i gwasanaethau ACGCC.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd.

Dyddiad Cau: Dydd Iau 10y.b 10fed o Ragfyr

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.

 

Traffic Wales is the Welsh Government's traffic information service, which the Agent has been tasked with delivering on an all Wales basis. Traffic Wales is the public link to the Welsh Government's Traffic Management Centres in Conwy (North Wales) and Coryton (South Wales)

TRAFFIC WALES SERVICE

COMMUNICATIONS CO-ORDINATOR (X2 VACANCIES)

SALARY: GS4 (7-11) £23,517.61 – £25,456.39

42hrs per week annualised (Pro Rata) 12hrs shifts, 4-on-4-off, (365 days a year).

LOCATION: Conwy

To assist in providing the day-to-day delivery of the Welsh Government’s public-facing Traffic Wales Communication Service in line with the requirements of Welsh Government.

The role will also involve providing administrative support services to NMWTRA.

The role will require the applicant to work 12 hour shifts on a 4 days on, 4 days off basis to provide cover between the hours of 7:00am and 7:00pm. Applicants will also be expected to work overnight on an on-duty rota basis.

For this post, the ability to communicate in both English and Welsh is essential.

Application forms and further details available through Gwynedd Council website.

Closing Date: Thursday 10a.m on the 10th of December

If you are successful to be short listed for an interview you will be contacted by E-MAIL using the address provided on your application form. You need to ensure that you check your E-MAIL regularly.

Similar jobs

More searches like this

Similar jobs