Job Swyddog Tai Cefnogol Supported Housing Ocer

1 day left

Recruiter
Adra
Location
Tywyn- Dolgellau
Salary
.
Posted
24 May 2021
Closes
21 Jun 2021

Oes gennych chi brofiad o ddelio â phobl sydd angen gofal neu gymorth? Allech chi helpu i wella ansawdd bywyd, iechyd a lles ein tenantiaid? Dyma'r swydd i chi.

Do you have experience of dealing with people in need of care or support? Could you help improve the quality of life, health and welfare of our tenants? This could be the job for you.

Swydd | Job

Swyddog Tai Cefnogol Supported Housing Ocer

Lleoliad | Location: Tywyn a Dolgellau

Oriau | Hours: 31 awr yr wythnos | 31 hours a week

Cyflog | Salary: £19,756 - £22,020 (pro rata)

Diddordeb? Ewch draw i’n gwefan neu ffoniwch ni am fwy o wybodaeth

0300 123 8084

Interested? Visit our website or give us a call on 0300 123 8084

Similar jobs

Similar jobs