Cymraeg i blant bach // Welsh for young children

Employer
Mudiad Meithrin
Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
.
Closing date
30 Jun 2022

View more

You need to sign in or create an account to save a job.

Eisiau gweithio gyda phlant bach?

Mae nifer o swyddi ar gael yn ein Cylchoedd Meithrin a Meithrinfeydd Dydd ar hyd a lled Cymru.

Cyfle gwych ichi gyflwyno’r Gymraeg i blant bach yn eich ardal chi, a chyfrannu at y nod o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050! Diddordeb? Ewch i’n gwefan - www.meithrin.cymru/swyddiDo you want to work with young children?

Numerous jobs available in our Cylchoedd Meithrin and day nurseries all over Wales.

An unique opportunity for you to introduce Welsh to young children in your area and to contribute to the target of a million Welsh speakers by 2050! Interested? Visit our website – www.meithrin.cymru/jobs

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert