Gweithiwr/aig Rhwyd Arall Meirionnydd

  • Job Reference: 00001072-1
  • Date Posted: 6 June 2024
  • Recruiter: Sylfaen Cymunedol Cyf
  • Location: Meirionnydd
  • Salary: £18,720
  • Sector: Education, Social Care
  • Job Type: Contract, Temporary
  • Work Hours: Full Time

Job Description

Sylfaen Cymunedol Cyf
Gweithiwr/aig
Rhwyd Arall Meirionnydd

 Cytundeb 1 Flwyddyn i gychwyn 2 Medi 2024
Ariennir y swydd gyda chefnogaeth Y
Moondance Foundation
£18,720 am 24 awr

Lleolir y Swydd yn ardal Meirionydd, bydd angen i’r ymgeisydd deithio i apwyntiadau ar draws yr ardal. Mae’n bosib i’r ymgeisydd weithio o adref neu o’r Swyddfa yng Nghaernarfon. Bydd angen teithio i rai cyfarfodydd achlysurol yng Nghaernarfon.

Cynllun yw Rhwyd Arall sy'n cefnogi pobl ifanc rhwng 6-16 sydd mewn peryg o'u dad-gofrestru o addysg ac sy'n datblygu pecyn addysg sy'n gwireddu eu anghenion

Dyddiad cau: 1af o Orffennaf 2024

This is an advertisement for a Project Worker for the Rhwyd Arall Project in Meirionnydd working with young people aged 6-16 at risk of being de-registered from education and supporting them by developing an educational package that meets their needs