Solicitor / Cyfreithwyr

  • Job Reference: 00001059-1
  • Date Posted: 6 June 2024
  • Recruiter: Alun Thomas & John Solicitors
  • Location: Aberystwyth, Dyfed
  • Salary: On Application
  • Sector: Legal
  • Job Type: Contract
  • Work Hours: Full Time

Job Description

 Solicitors In Aberystwyth, West Wales

Alun Thomas & John are a busy, friendly and well-established practice in West Wales, dealing primarily with residential and commercial conveyancing, and other private client work. In our team, we have four full time lawyers.

We are seeking a solicitor with a minimum of 2 years’ PQE to undertake conveyancing and other non-contentious work. The successful candidate will be expected to handle their own caseload with some supervision. There are good partnership prospects for the right candidate.

 

Cyfreithwyr yn Aberystwyth, Gorllewin Cymru

Mae Alun Thomas a John yn ymarfer prysur, cyfeillgar a sefydledig yng Ngorllewin Cymru, yn ymdrin yn bennaf â thrawsgludo preswyl a masnachol, a gwaith cleientiaid preifat eraill. Yn ein tîm, mae gennym bedwar cyfreithiwr llawn amser.

Rydym yn chwilio am gyfreithiwr sydd ag o leiaf 2 flynedd o ‘PQE’ i ymgymryd â thrawsgludo a gwaith arall annadleuol. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus ymdrin â nifer o achosion ei hun gydag ychydig o oruchwyliaeth. Mae yna gyfleoedd partneriaeth dda i’r ymgeisydd cywir.